Kontrola dostępu

Na czym polega kontrola dostępu

Na system kontroli dostępu składa się kilka urządzeń. Pozwalają one zabezpieczyć oraz wizualizować obiekty objęte ochroną.

Główne zadania kontroli dostępu

Podstawowym zadaniem kontroli dostępu to zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w danym obiekcie. Co więcej instalacja takiego systemu ma przeciwdziałać kradzieży oraz rejestrować obiekty poruszające się po chronionym obszarze. 

Budowa systemu kontroli dostępu

Cała instalacja jest modułowa czyli można ją rozbudowywać wedle określonych potrzeb. mamy również możliwość powiązania systemu kontroli dostępu z układami rejestracji czasu pracy RCP jak również i systemami SSWiN,  SAP i CCTV. Podstawą całej instalacji jest czytnik, sterownik, karty plastikowe oraz wiele więcej.